Deze pagina bevat (formele) bestuurlijke documenten, bedoeld om verantwoording af te leggen over de werkwijze, huishoudelijke reglement en de financiële vastlegging van jaarcijfers. Via onderstaande links wordt een apart scherm geopend, met daarin de weergave van het desbetreffende stuk. Vanaf die weergave kunt u de PDF - indien gewenst zelf downloaden.