We richten ons op Velsenaren met een beperking
en degenen die daardoor in een isolement dreigen te geraken.

Gasten

Alle personen die gebruik maken van de mogelijkheden van OIG-IHD worden aangeduid met de naam 'gasten'. Zij staan ook als gast ingeschreven bij het secretariaat van de Stichting. Het basistarief voor deze inschrijving bedraagt €15.00 per jaar, waarmee men tegen een gering bedrag van alle voorzieningen gebruik kan maken.

Omdat het hier in feite om een donatie aan een ANBI-instelling gaat, kan dit bedrag als gift worden opgegeven bij de belastingaangifte.

 

oig-10

Overige informatie

Ons vervoer is uitsluitend bestemd voor gasten die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.
Tijdens het intakegesprek dat na aanmelding standaard bij de mensen thuis wordt afgenomen, worden hun mogelijkheden en beperkingen vastgesteld. Daartoe wordt ook gerekend of men is aangewezen op aangepast vervoer.
Voor deze intakegesprekken zijn twee vrijwilligers beschikbaar.

oig-9