OIG-IHD respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens om aanvragen voor vervoer zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.OIG-IHD zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verschaffen/verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw vervoerswensen en/of georganiseerde bijeenkomsten.

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacyverklaring van OIG-IHD, dan kunt u een e-mail sturen naar info@oig-ihd.nl. Onze vrijwiligers helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens.

Privacy informatie in het kader van de AVG wetgeving

 • Identiteit. https://www.oig-ihd.nl/ is de website van de Stichting OIG-IHD gevestigd te Velsen onder KvK nummer 34143913
 • Toestemming voor het gebruik van gegevens.
  • Toestemming van de betrokken persoon
   (bij het invullen van een contactformulier voor het aanvragen van informatie wordt toestemming gegeven voor het verwerken van de gegevens)
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk en wordt uitsluitend verwerkt voor de behandeling van uw vraag of verzoek
 • Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking.
  OIG-IHD verwerkt (klant)gegevens ten behoeve van informatie aanvragen. Gevraagd wordt naar voor- en achternaam, adresgegevens, e-mail en telefoonnummer.
 • Het niet verstrekken van de persoonsgegevens betekent dat geen informatie aanvraag via het contactformulier kan worden gedaan.
 • Duur van de opslag.
  De gegevens verkregen via het contactformulier worden verwijderd zodra uw vraag of verzoek is verwerkt of uitgevoerd. Alle gegevens worden via een gecertificeerde SSL verbinding versleuteld verzonden.
 • Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens.
  Na verwerking van uw vraag of verzoek worden de gegevens verwijderd.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  Mocht u ondanks bovenstaande privacyverklaring redenen hebben tot het indienen van een klacht, verzoeken wij u eerst contact met ons op te nemen, voordat u zich wendt tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Datalekken en/of calamiteiten.
  Bij datalekken en/of calamiteiten worden alle 'lopende inzenders' van het contactformulier per omgaande geïnformeerd over het lek en de door OIG-IHD genomen maatregelen om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen.
 • Functionaris gegevensbescherming.
  De secretaris van OIG-IHD is de eerstverantwoordelijke voor de bescherming van uw gegevens.